Molde Maskinsakkyndige Virksomhet
Dokumenter

Filnavn Beskrivelse
03-01.3 Orientering til maskineier Sertifisert sakkyindig periodisk kontroll av: •T4: Motvekt-teleskoptruck •T8 Stortruck •MX(Masseforflyttnings maskiner)Alle typer •G8: Lastebilkran
06-01.3 Orientering til maskineier Fabeko godkjent kontroll av: •Betongpumpe •Kombipumpe •Båndbil
Teknologisk institutt
Fabeco
SGS

Nettstedet med tilhørende dokumenter og grafikk er kopibeskyttet © 2005-2006
Kontakt: Ivar Hegdal tlf: 92612527 ivar.hegdal@moldems.com